В Исус Христос Бог Отец разкрива спасителната си любов към човечеството

В Исус Христос Бог Отец разкрива спасителната си любов към човечеството

Понякога родителите се отказват от децата си, защото очакванията им се провалиха. Nauczyciel odwraca się odчети нататък . . .