Исус се разкрива като Месия

Исус се разкрива като Месия

За всеки човек има написани толкова книги, колкото за Исус от Назарет. За него пишат негови поддръжници и противници. Защо ? … чети нататък . . .

Обещаният Месия

Обещаният Месия

Свят, в който живеете, постоянно се развива. Свидетели сте на все по-големи промени във всички сфери на живота. Но наистина ли са щастливи хората ?… чети нататък . . .