Молитва в брачна криза

Молитва в брачна криза

Нашият баща, Отправям една скромна и пламенна молба към вас. Ти се присъедини към нас неразделно в тайнството на брака и искаш, нас … чети нататък . . .

Литания на съпрузите

Литания на съпрузите

Кайри Елейсън Крист Елейсън Кайри Елейсън

Боже, чуй ни. Боже, чуйте ни
Бог Отец на небето – помилвай ни
Сине, Odkupicieluчети нататък . . .

Тайнството на брака като начин за спасение

Тайнството на брака като начин за спасение

Някои хора се женят само в службата по вписванията, докато други, освен граждански брак, също се женят в църквата. Чудили ли сте се някога за това, co skłaniaчети нататък . . .