Автобиография – Максимилиан Колбе

Постоянна стойност на жертвата на живота – (Бл. Максимилиан Колбе)

„…На следващия ден по време на поименното обаждане, Командирът Фрич съобщава : zbieg się nie odnalazł — Za karę dziesięciu spośródчети нататък . . .

Живот за живот

Живот за живот

Със сигурност познавате фигурата на Бл. Отец Максимилиан Колбе, който доброволно даде живота си за свой затворник. Ние чувстваме, че беше красив акт. Aleчети нататък . . .