Броеница на св. Причастие

Броеница на св. Причастие

Броеницата е наистина добра идея за подарък за причастие. От една страна, това е полезен подарък за дете, който често ходи на църква. … чети нататък . . .

Катехизис на деца и общения

KATECHIZM DZIECI I-KOMUNIJNYCH według Katechizmu Kościoła Katolickiego

Малък катехизис - молитви

  1. ГОСПОДНАТА МОЛИТВА
    Нашият баща, единият е на небето, да се свети името ти. Ела царството ти.
чети нататък . . .

Молитви след св. Причастие

Приветствам ви, Исусе

Как мога да ви посрещна достойно, Исусе, скрити под формата на хляб, живеещи в мен? Аз се обединявам по дух с овчарите при яслата, който те поздрави с нисък поклон, с … чети нататък . . .