Св.. Игнаси Лойола

Св.. Игнаси Лойола

Вземи го, Господи, и приеми цялата ми свобода, моята памет и ум, и предпочитам всичките си, каквото имам и притежавам. Ty miчети нататък . . .