Молитва на Божия слуга отец Францишек Блахницки към Светия Дух

Молитва на Божия слуга отец Францишек Блахницки към Светия Дух

Боже, татко, признавам, че имам нужда от теб, че не мога да живея без теб. Признавам и признавам, че … чети нататък . . .

Молитва на Йоан Павел II за даровете на Светия Дух

Молитва на Йоан Павел II за даровете на Светия Дух

Светия Дух, Моля ви за дара на Мъдростта, за да ви опозная по-добре и да опознаете вашите Божии съвършенства, o darчети нататък . . .