Чапка Божествена милост

Чапка Божествена милост

Чаплото трябва да се моли на броеницата. В началото:

"Нашият баща…

Дева Мария…

Вярвам в Бог…

На големи мъниста (1х):

Вечен баща, ofiarujęчети нататък . . .

МОЛИТВА ЗА БОЖА МИЛОСТ

молитва на Божията милостМОЛИТВА ЗА БОЖА МИЛОСТ

Прославяне на Божествената милост

Божията любов е цвете – а милостта е плод. Нека съмняващата се душа прочете тези изявления на милосърдие и стане доверчива.… чети нататък . . .