Деветина до кръвта на Христос

деветка от кръвта на ХристосДеветина до кръвта на Христос

Отрича се от 9 дни, съчетани с поредната молитва към кръвта на Христос.

Господи Исусе Христе, когато след четиридесет дни … чети нататък . . .