Не крадете

Всички ние осъждаме кражбите и грабежите. Очевидно е ! Когато някой взима нещата на други хора крадешком, без неговото знание, тогава казваме, че краде. Nazywamy go złodziejem.чети нататък . . .

работа

работа

Често на хората се задава този въпрос : „Ако бяхте спечелили милион, бихте ли продължили да работите ?"- Има ли смисъл от работата? ?

За кого работиш ?… чети нататък . . .

И Деветна за тези, които работят върху себе си – Падре Пио

Деветна за работещите върху себе сиДеветна за работещите върху себе си – Падре Пио

Ден 1. Винаги пред Бог и в сътрудничество с Него.

Това е първият грях, най-страшното от всички, причинени, że człowiek zaczął kryćчети нататък . . .