Откъде е семейството ни

Вие сте преживявали такива моменти неведнъж, в която се чувствахте горд, че си поляк. Może wtedy siedziałeś przed telewizorem lub słuchałeś radia i z wielkim przejęciem kibicowałeśчети нататък . . .

Литания към Бог Отец

Литания към Бог Отец

Божието бащино сърце – скрий ме
Пазител на бащината любов – обгради ме
Нежните ръце на бащата – Милвай ме
Светлината на очите на Отца … чети нататък . . .

Никога не свършва

През целия период на катехитични срещи вие научихте за великата Божия работа, наречен спасение. Знаеш ли, че Бог е спасил света чрез Исус Христос, твоят син. Приключвате един период от живота си. Zapoznajesz się zчети нататък . . .

Победен живот

Всички хора умират. Знам, че някой ден ще сложа край на живота си на тази земя. Но аз вярвам на думите на Христос, че целият свят ще се промени в деня на идването му в слава. W niedzielnymчети нататък . . .

Господ идва

Хората се стремят да подобрят условията си на живот. Постоянен напредък има, въпреки че индивидите умират. Постижения на поколенията, които си отиват, те служат като отправна точка за следващите поколения. По този начин усилията на индивида … чети нататък . . .

Човек - Технологии - Култура

Човек - Технологии - Култура

Може би се занимавате с песенни фестивали. Песента е израз на красота. Той свидетелства за творческите и артистичните способности на човека. Той е част от националната култура. Намира много любовници. … чети нататък . . .

Държавна общност

Държавна общност

Вече се радвате на някои държавни права, напр.. с право на образование, за защита на здравето, от комуникацията и много други социално-културни услуги. Държавата е общото благо на гражданите, z któregoчети нататък . . .

Не свидетелствайте лъжливо срещу ближния си

Не свидетелствайте лъжливо срещу ближния си

Вероятно искате да бъдете подходящи за другите. Ти искаш, че хората те уважават и уважават. Boleśnie odczuwasz okazywane ci lekceważenie lub pobłażliwe traktowanie ciebie przez kolegówчети нататък . . .

"Истината ще те освободи" (J 8, 32)

"Истината ще те освободи"

Все повече се интересувате от света. Искате да знаете истината за света и за човека. Възрастните ви помагат в това, имате доверие. Когато ти беше дете, wierzyłeś bez zastrzeżeńчети нататък . . .

Не крадете

Всички ние осъждаме кражбите и грабежите. Очевидно е ! Когато някой взима нещата на други хора крадешком, без неговото знание, тогава казваме, че краде. Наричаме го крадец.
Gdy natomiast pozbawia go własnościчети нататък . . .