Как да се молим Чашата на Божествената милост

Как да се молим Чашата на Божествената милост

Чашата на Божествената милост е молитва, която прославя Божията милост към грешниците, jego łagodną miłość i zrozumienieчети нататък . . .