Към зрялост

Към зрялост (за момчета)

Вече сте чували много за любовта. Говорим за детето, че обича родителите си ; за родителите, че обичат децата си. Хора … чети нататък . . .