работа

работа

Често на хората се задава този въпрос : „Ако бяхте спечелили милион, бихте ли продължили да работите ?"- Има ли смисъл от работата? ?

За кого работиш ?… чети нататък . . .