Напред упорито !

Напред упорито !

Има хора, които гледат много наивно на изповедта. Те мислят, че е достатъчно просто да кажем грехове, bić się w piersi i co najwyżej odmówićчети нататък . . .

Молитви след изповедта на Св..

изповядвайте молитваМолитви след изповедта на Св..

Всемогъщ, милостив боже, Направил си човек по странен начин, и още по-великолепно сте го съживили.

Ти не изоставяш грешника, lecz szukasz go z ojcowskąчети нататък . . .