Мир на хората

В сградата на ООН има малка стая, отдаден на мълчанието, молитва и вътрешен спомен. Той е проектиран и контролиран от покойния секретар на ООН, … чети нататък . . .

Автобиография – Максимилиан Колбе

Постоянна стойност на жертвата на живота – (Бл. Максимилиан Колбе)

„…На следващия ден по време на поименното обаждане, Командирът Фрич съобщава : zbieg się nie odnalazł — Za karę dziesięciu spośródчети нататък . . .

Живот за живот

Живот за живот

Със сигурност познавате фигурата на Бл. Отец Максимилиан Колбе, който доброволно даде живота си за свой затворник. Ние чувстваме, че беше красив акт. Но защо ? Przecież zgodnie zчети нататък . . .

Не убивай

Животът и здравето имат голяма стойност. Бог се застъпва за тях в заповедта : "Не убивай". Тази заповед е толкова очевидна, че всички хора ги разпознават. I ty jesteś głębokoчети нататък . . .

Автобиография – Каролина Козка – В защита на достойнството на жените

В защита на достойнството на жените (Каролина Козка)

Там, където Дунаец се влива във Висла, сред ливадите и горите на Радловския регион, има малко селце с малко странно име : Насип Руда. Należyчети нататък . . .

Християнин пред болестта и страданието

Християнин пред болестта и страданието

Много често стойността на човек се приравнява със здравето. Колко здравословно - полезно е. Много се говори за такива хора, wylicza się szczegółowo ich osiągnięcia iчети нататък . . .

Църквата и робството

oboz oswiecimХората много често забравят Божията заповед, призоваваща за взаимна любов. Това се доказва например от честите войни, които водят до вреда. Prawdopodobnie słyszałeś od swoich rodziców czy krewnych albo czytałeśчети нататък . . .

Деветка за болни и страдащи към Падре Пио

Деветна за болниДеветка за болни и страдащи към Падре Пио

Ден 1. Усещане за самота.

Казват, че споделената болка с любим човек става по-поносима. Na pewno jest w tym cośчети нататък . . .