ЛИТАНИЯ НА БЛАГОСЛОВЕНИЯТ ДЖОН САРКАНДЪР

Ян СаркандерЛИТАНИЯ НА БОГА. ЯНА САРКАНДРА

(за частна рецитация)

Кайри, елейсън, Боже, елейсън. Кайри Елейсън. Боже, чуйте ни! Боже,-чуйте нашите,

Бог Отец на небето, имай милост … чети нататък . . .