Неделя

Неделя

Цялата година беше разделена на месеци и седмици. Много дни от седмицата са много сходни помежду си. Един ден обаче е различен от останалите. Częstoчети нататък . . .