Спасението на света се осъществява чрез евхаристийната жертва на Христос и на Църквата

Спасението на света се осъществява чрез евхаристийната жертва на Христос и на Църквата

Чувствате се щастливи, когато сте необходими на някого, gdy inni w swoich planach naprawdę liczą naчети нататък . . .

В литургията на Църквата Христос почита Бог и спасява света

В литургията на Църквата Христос почита Бог и спасява света

Църквата Христова изповядва и прокламира учението на Исус Христос. Това ли е всичко, което има, co czyniчети нататък . . .