Църковен календар

Църковен календар

В средновековния християнски календар са били използвани две системи за броене на времето: слънчева и лунна. Християните приеха слънчевия юлиански календар, wprowadzając do niego zapożyczony odчети нататък . . .