Въпроси за потвърждение – Тест

Въпроси за потвърждение – Тест

  1. Изповед на вяра
  2. Какво е вярата ?
    Вярата е личната привързаност на целия човек ( разум и воля) към Господ, który się
чети нататък . . .