Modlitwa o zdanie egzaminu

Modlitwa o zdanie egzaminu.

Modlitwa dziękczynienia akademickiego.

Panie Boże,
Dziękuję Ci za tę możliwość zdobycia nowych umiejętności i poszerzenia wiedzy.
Dziękuję Ci, że przeprowadzisz mnie …